murmuring song

landscape painting landschapschilderen

1 In stock

artworks

murmuring song

€85.00
€85.00

landscape painting

From the "The Murmuring Song" series of the impressionist paintings, and inspired by the Kurdish mountains and western Iranian landscape. The artist makes these poetic paintings using different techniques, including accidental effects caused by, for example, running benzine over the canvas. These paintings are not only decorative landscapes that you hang on the wall to make the living-room more pleasant but also they take you away into a dream to wander around.

Specifications of this landscape painting

oil on paper
year: 2017
from the series: "The Murmuring Song"
painting size: 23.5 x 24.5 cm
photo frame size: 42 x 42 cm

framing the picture will add two extra days to the shipment

See the complete collection here

landschapschilderen

Uit de serie "The Murmuring Song" van de impressionistische schilderijen en geïnspireerd door de Koerdische bergen en het West-Iraanse landschap. De kunstenaar maakt deze poëtische schilderijen met behulp van verschillende technieken, waaronder accidentele effecten veroorzaakt door bijvoorbeeld het over het canvas gieten van benzine. Deze schilderijen zijn niet alleen decoratieve landschappen die je aan de muur hangt om de woonkamer aangenamer te maken, maar ze nemen je ook mee in een droom om rond te dwalen.

Specificaties van dit landschapsschilderij

olie op papier
jaar: 2017
uit de serie: "The Murmuring Song"
afmeting schilderij: 23,5 x 24,5 cm
afmeting fotolijst: 42 x 42 cm

het inlijsten van de foto zal twee extra dagen aan de zending toevoegen

Bekijk hier de volledige collectie

For complete information about our shipping policy please visit this page

free shipping

- shipments from € 100 are free within The Netherlands
- shipments from € 125 are free to Belgium and Germany
- shipments from € 150 are free to:
Austria, Czech, Denmark, France, Hungary, Italy, Luxembourg, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, United Kingdom
- shipments from € 200 are free for the rest of the world

Shipping process and waiting time:

- preparing the package and sending it is normally done within the same business day when order is completed before 14:00, but we are reserved for a delay or maximum or two business days for sending the package, in case of unforeseen circumstances.
- Shipments within the Netherlands are delivered the next day after shipment.
- Shipments to most of the European countries are delivered within 2 to 3 days with PostNL. For other countries and an updated list of shipment times please see this link (Dutch) , and this link for the English version .

packaging

We use safe packaging methods, and we try to remain environmentally friendly with our packaging. We work with PostNL shipping services. With track & trace code and shipping update emails

returns

We do our best to inform you about the products through the product description, mentioning dimensions and clear pictures. You should have a good reason to return the item. Including: if the item is broken, or if you have received the wrong item. Please note that items that are clearly meant for personal use are not returnable, such as earrings, or cups that have been used to drink.
Our policy lasts 15 days. If 15 days have gone by since your purchase, unfortunately, we can’t offer you a refund or exchange.
To read more about our return policies, please see the Refund Policies page.

Voor volledige informatie over ons verzendbeleid kunt u bezoek deze pagina

gratis verzending

- zendingen vanaf € 100 zijn gratis binnen Nederland
- zendingen vanaf € 125 zijn gratis naar België en Duitsland
- zendingen vanaf € 150 zijn gratis voor:
Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Hongarije, Italië, Luxemburg, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Verenigd Koninkrijk
- zendingen vanaf € 200 zijn gratis voor de rest van de wereld

Verzendproces en wachttijd:

- het voorbereiden en verzenden van het pakket gebeurt normaal gesproken binnen dezelfde werkdag wanneer de bestelling vóór 14:00 uur is voltooid, maar we zijn gereserveerd voor een vertraging of maximum of twee werkdagen voor het verzenden van het pakket, in geval van onvoorziene omstandigheden.
- Zendingen binnen Nederland worden de volgende dag na verzending afgeleverd.
- Verzendingen naar de meeste Europese landen worden binnen 2 tot 3 dagen geleverd met PostNL. Zie voor andere landen en een bijgewerkte lijst met verzendtijden deze link .

verpakking

We gebruiken veilige verpakkingsmethoden en we proberen milieuvriendelijk te blijven met onze verpakkingen. Wij werken met PostNL verzendservices. Met track & trace-code en e-mailupdates voor verzending

returns

We doen ons best om u te informeren over de producten via de productbeschrijving, met vermelding van afmetingen en duidelijke afbeeldingen. Je moet een goede reden hebben om het artikel terug te sturen. Inclusief: als het artikel kapot is, of als je het verkeerde artikel hebt ontvangen. Houd er rekening mee dat items die duidelijk bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik niet worden teruggenomen, zoals oorbellen of kopjes die zijn gebruikt om te drinken.
Ons beleid duurt 15 dagen. Als er 15 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen we u helaas geen terugbetaling of omruiling aanbieden.
Raadpleeg voor meer informatie over ons retourbeleid Restitutiebeleid pagina.

recently viewed Recent bekeken