Hola

HOLA Saturno + Rhea 3d printed desk lamp HOLA Saturno + Rhea 3D geprinte bureaulamp

15 In stock

home appliances

Hola

€91.00
€91.00

HOLA Saturno + Rhea 3d printed desk lamp

Rhea is a designed table lamp inspired by one of Saturn’s moons.
Rhea is composed of four elements that you can easily disassemble, bring with you, and personalize every space you inhabit during your journey.
As Saturn’s moon, Rhea can rotate her light and adapt to different scenarios. Her light’s direction can vary according to Saturno’s inclination. Saturno is the light, Rhea is the satellite turning around it.

Features of this desk lamp

Size: (LxWxH): 10.6 x 10.8 x 13 cm
Weight: 300g
Packaging: (LxWxH): 16.5 x 16.5 x 14 cm
Packaging weight: 500g

Best applicable in the office or on your working desk.

Lamp type: Desk lamp / Office lamp
Material: PLA (Polylactic acid) plastic, ceramic core
Finishings: no post-processing after 3D printing

Product features: This lamp can change her light features depending on your needs. She can have a direct light if you need to read and work while turning it will make it less intense

Included: LED light bulb

Maintenance: can be dusted off or cleaned with a damp towel, only when unplugged!

Bulb type: G95 Globe Lamp
Bulb temperature: 2200K warm white
Bulb Wattage: 4W
Bulb size: 95 mm diameter
Bulb features: LED
Luminous flux: 130 lumens

Direct and indirect light

Designed by Thomas Galvan
Family: Lampets
Produced in:
 The Netherlands / Romania
On-demand production: 2-7 days

see other HOLA productsHOLA Saturno + Rhea 3D geprinte bureaulamp

Rhea is een ontworpen tafellamp geïnspireerd op een van de manen van Saturnus.
Rhea is samengesteld uit vier elementen die je gemakkelijk uit elkaar kunt halen, mee kunt nemen en elke ruimte die je tijdens je reis bewoont kunt personaliseren.
Als de maan van Saturnus kan Rhea haar licht draaien en zich aanpassen aan verschillende scenario's. De richting van haar licht kan variëren afhankelijk van de neiging van Saturno. Saturno is het licht, Rhea is de satelliet die er omheen draait.

Kenmerken van deze bureaulamp

Afmetingen (LxBxH): 10,6 x 10,8 x 13 cm
Gewicht: 300g
Verpakking (LxBxH): 16,5 x 16,5 x 14 cm
Gewicht van de verpakking: 500g

Welke ruimte is van toepassing? Het beste in het kantoor of op uw bureau.
Type lamp: Bureaulamp / Kantoor Lamp

Materiaal: PLA (polymelkzuur) kunststof, keramische kern
Afwerking: geen nabewerking na 3D-printing
Producteigenschappen: Deze lamp kan haar lichtkenmerken veranderen afhankelijk van uw behoeften. Ze kan een direct licht hebben als u moet lezen en werken, terwijl het draaien ervan het minder intens zal maken.

Begrepen: LED-lamp
Onderhoud: kan worden afgestoft of gereinigd met een vochtige handdoek, alleen als de stekker uit het stopcontact is gehaald!

Type lamp: G95 Bollamp
Boltemperatuur: 2200K warm wit
Lamp wattage: 4W
Bolgrootte: 95 mm diameter
Lamp kenmerken: LED
Lichtstroom: 130 lumen
Direct en indirect licht

Ontwerper: Thomas Galvan
Familie: Saturno
Geproduceerd in: Nederland / Roemenië
Productie op aanvraag: 2-7 dagen

zie andere HOLA producten

For complete information about our shipping policy please visit this page

free shipping

- shipments from € 100 are free within The Netherlands
- shipments from € 125 are free to Belgium and Germany
- shipments from € 150 are free to:
Austria, Czech, Denmark, France, Hungary, Italy, Luxembourg, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, United Kingdom
- shipments from € 200 are free for the rest of the world

Shipping process and waiting time:

- preparing the package and sending it is normally done within the same business day when order is completed before 14:00, but we are reserved for a delay or maximum or two business days for sending the package, in case of unforeseen circumstances.
- Shipments within the Netherlands are delivered the next day after shipment.
- Shipments to most of the European countries are delivered within 2 to 3 days with PostNL. For other countries and an updated list of shipment times please see this link (Dutch) , and this link for the English version .

packaging

We use safe packaging methods, and we try to remain environmentally friendly with our packaging. We work with PostNL shipping services. With track & trace code and shipping update emails

returns

We do our best to inform you about the products through the product description, mentioning dimensions and clear pictures. You should have a good reason to return the item. Including: if the item is broken, or if you have received the wrong item. Please note that items that are clearly meant for personal use are not returnable, such as earrings, or cups that have been used to drink.
Our policy lasts 15 days. If 15 days have gone by since your purchase, unfortunately, we can’t offer you a refund or exchange.
To read more about our return policies, please see the Refund Policies page.

Voor volledige informatie over ons verzendbeleid kunt u bezoek deze pagina

gratis verzending

- zendingen vanaf € 100 zijn gratis binnen Nederland
- zendingen vanaf € 125 zijn gratis naar België en Duitsland
- zendingen vanaf € 150 zijn gratis voor:
Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Hongarije, Italië, Luxemburg, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Verenigd Koninkrijk
- zendingen vanaf € 200 zijn gratis voor de rest van de wereld

Verzendproces en wachttijd:

- het voorbereiden en verzenden van het pakket gebeurt normaal gesproken binnen dezelfde werkdag wanneer de bestelling vóór 14:00 uur is voltooid, maar we zijn gereserveerd voor een vertraging of maximum of twee werkdagen voor het verzenden van het pakket, in geval van onvoorziene omstandigheden.
- Zendingen binnen Nederland worden de volgende dag na verzending afgeleverd.
- Verzendingen naar de meeste Europese landen worden binnen 2 tot 3 dagen geleverd met PostNL. Zie voor andere landen en een bijgewerkte lijst met verzendtijden deze link .

verpakking

We gebruiken veilige verpakkingsmethoden en we proberen milieuvriendelijk te blijven met onze verpakkingen. Wij werken met PostNL verzendservices. Met track & trace-code en e-mailupdates voor verzending

returns

We doen ons best om u te informeren over de producten via de productbeschrijving, met vermelding van afmetingen en duidelijke afbeeldingen. Je moet een goede reden hebben om het artikel terug te sturen. Inclusief: als het artikel kapot is, of als je het verkeerde artikel hebt ontvangen. Houd er rekening mee dat items die duidelijk bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik niet worden teruggenomen, zoals oorbellen of kopjes die zijn gebruikt om te drinken.
Ons beleid duurt 15 dagen. Als er 15 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen we u helaas geen terugbetaling of omruiling aanbieden.
Raadpleeg voor meer informatie over ons retourbeleid Restitutiebeleid pagina.

recently viewed Recent bekeken